KNAW kiest 5 nieuwe Utrechtse leden

Body: 

Van de 15 nieuwe leden die de KNAW heeft gekozen, komen er 5 uit Utrecht. Dat is donderdag bekendgemaakt.

Van de 15 nieuwe leden die de KNAW heeft gekozen, komen er 5 uit Utrecht. Dat is donderdag bekendgemaakt.

De nieuwe leden worden eind september in Amsterdam geïnstalleerd. Het lidmaatschap van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) is zeer eervol. Leden zijn excellente wetenschappers die door vakgenoten worden voorgedragen. De KNAW heeft ongeveer 500 leden. Het lidmaatschap is voor het leven.

De nieuwe Utrechtse KNAW-leden zijn (zoals beschreven in persbericht KNAW):

•          Bas van Bavel (1964), Universiteit Utrecht, heeft met een eigen innovatieve en interdisciplinaire benadering een nieuw perspectief gegeven aan de economische geschiedenis van de middeleeuwen. Zijn onderzoek bestrijkt een tijdspanne van de vroege middeleeuwen tot in de moderne tijd en is geografisch breed (van de Lage Landen tot en met Irak). Van Bavels analyse van de pre-industriële economie heeft onze kijk op de rol die markten speelden ingrijpend gewijzigd.

•          Henriëtte de Swart (1961), Universiteit Utrecht, is internationaal bekend door haar belangrijke bijdragen aan de theoretische semantiek: de studie van betekenis van natuurlijke taal. Haar technisch vernieuwend werk heeft een basis in de Franse taalkunde, maar ze heeft een pioniersrol gespeeld in het ontstaan van taalvergelijkende semantiek en het benutten van semantische inzichten in de analyse van interactie en in de taaltypologie. Ze is auteur van het veelomvattende, inleidende boek Introduction to Natural Language Semantics.

•          Alfons van Blaaderen (1963), Universiteit Utrecht, is een pionier in het onderzoek naar zelforganisatie van deeltjes. Onder invloed van bijvoorbeeld elektrische velden of stroming in een vloeistof kunnen kleine deeltjes zichzelf ordenen en spontaan nieuwe structuren vormen. Dit is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van slimme materialen met nieuwe eigenschappen, maar ook voor nieuwe inzichten in fundamentele processen zoals kristallisatie.

•          René Medema (1964), Nederlands Kanker Instituut en UMC Utrecht, leverde een grote bijdrage aan het inzicht in de regulatie van celdeling. Hij onderzoekt welke mechanismen voor de genetische stabiliteit in gezonde cellen zorgen, met name de werking van de ‘celcyclus checkpoints’, die helpen bij betrouwbare segregatie van chromosomen tijdens de celdeling. Fouten in dat proces zijn een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van kanker. Medema en zijn groep houden zich bezig met het vinden van mogelijke behandelmethodes voor kanker.

•          Corné Pieterse (1964), Universiteit Utrecht, doet pionierswerk op het gebied van systemische resistentie tegen pathogenen in planten. Jaarlijks gaat een groot deel van de voedselproductie verloren door ziekten en aantasting van gewassen. Pieterse onderzoekt de manier waarop het immuunsysteem van planten hen weet te beschermen tegen belagers als micro-organismen en insecten. Daarbij spelen plantenhormonen een rol, maar voor hun overleving zijn planten ook afhankelijk van goedaardige microflora die hun immuunsysteem stimuleert. 

Met Pieterse maakt de de persafdeling van de UU onlangs deze video.

Het bekendste nieuwe KNAW-lid is waarschijnlijk puberbreinonderzoeker Eveline Crone. Zij is verbonden aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam.

Facebook Twitter Whatsapp Mail