Matching heeft voorrang op ontgroening

Als matchingsdagen samenvallen met de kennismakingstijd (KMT) van gezelligheidsverenigingen, dan gaat matching voor.

Dat is de boodschap die de F.U.G. (Federatie van Utrechtse Gezelligheidsverenigingen) de afgelopen tijd bij bachelorvoorlichtingsdagen heeft meegegeven aan aankomende studenten. "We hebben ze op het hart gedrukt om de matching voorrang te geven", zegt Jolijn Klein Kranenbarg van de FUG.

De gezelligheidsverenigingen beloven soepel om te gaan met nieuwe leden die een deel van de introductie missen als gevolg van matchingsactiviteiten. Alle aankomende studenten moeten vanaf dit jaar verplicht meedoen met matching, dat bedoeld is om inschrijvers voor de start van de studie te laten ervaren of de opleiding bij ze past.

De opleiding Economie weigerde vorig jaar vijf studenten, die vanwege een ontgroening niet aanwezig waren bij de matchingsbijeenkomst.

De meeste matchingsbijeenkomsten vinden dit jaar nog voor de zomer plaats, dus in de praktijk zullen er weinig agendaconflicten ontstaan. Alleen late inschrijvers en inschrijvers die na de matching een andere studie kiezen, hebben een matchingsdag in augustus.

Advertentie