Meer kamers zorgen niet voor kortere wachtlijst

Body: 

De wachttijd voor een kamer is het afgelopen jaar sterk gestegen. Waar je in 2015 jaar nog elf maanden bij je ouders hoefde te wachten, is dat nu meer dan anderhalf jaar.

De afgelopen tijd moest een aantal studenten hun tijdelijke kamer uit die zij via de SSH hadden verkregen. “We beheren panden van andere woningcorporaties die gerenoveerd of gesloopt worden. Tot die tijd kunnen studenten daar wonen,” vertelt Jesse van Mourik, woordvoerder van de Stichting Studentenhuisvesting (SSH). “Het is onze plicht om deze mensen opnieuw te huisvesten.”

De gedwongen woningverlaters zaten in panden in Overvecht en Kanaleneiland. Zij zijn na hun tijdelijke kamer gehuisvest in het vaste bezit van de stichting. De 500 studenten stonden al langere tijd ingeschreven bij de SSH, waardoor de wachttijd meesteeg. Door deze verschuiving waren er minder kamers beschikbaar voor mensen die minder lang ingeschreven stonden.

De SSH heeft weinig gemerkt van de afname van het aantal mensen dat voor het eerst gaat studeren. Het aandeel eerstejaars is relatief klein, dus verschillend daarin zijn nauwelijks merkbaar. In de toekomst ziet de stichting wel minder Nederlandse studenten en meer buitenlandse studenten naar Utrecht komen. "Die komen hier dan niet voor een korte periode, maar om hun hele opleiding te volgen", vertelt de woordvoerder.

Volgens Van  Mourik is het lastig om te bepalen waar de oorzaak precies zit. “Er spelen meer factoren mee dan alleen de beschikbaarheid van woonruimte voor studenten.” Daarnaast stelt Van Mourik dat nieuwe kamers in Utrecht een aanzuigende werking hebben, waardoor er over het algemeen meer inschrijvingen dan kamers zijn. “En er zijn in Utrecht gewoon meer studenten dan dat er kamers zijn.”

De studentenhuisvester is inmiddels bezig met de voorbereidingen voor een nieuw complex aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan. Hier kunnen 300 studenten wonen en er komen 400 starterswoningen. Deze woningen worden halverwege 2019 opgeleverd.

Facebook Twitter Whatsapp Mail