Meer onderzoeksbeurzen geen oplossing voor publicatiedruk

Staatssecretaris Dekker ziet weinig in het VVD-plan om meer onderzoeksgeld via beurzen te verdelen. Hij verwacht niet dat het plan de publicatiedruk onder wetenschappers zal verminderen. Ook minister Bussemaker houdt zich op de vlakte.

Universiteiten moeten geld inleveren, zodat onderzoeksfinancier NWO meer budget krijgt voor beurzen aan excellente onderzoekers, zei VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas vanmorgen tijdens een Kamerdebat over het wetenschapsbeleid. Universiteiten zijn namelijk veel te veel bezig met hun positie in ranglijstjes en dat komt de kwaliteit van onderzoek niet ten goede. Als NWO meer geld kan verdelen, krijgen wetenschappers meer invloed krijgen ten opzichte van bestuurders, is de gedachte.

Kamerlid Mei Li Vos van coalitiepartner PvdA reageerde niet enthousiast. Als wetenschappers nog afhankelijker worden van beurzen, is ze bang dat het aantal tijdelijke contracten verder zal toenemen en het carrièrepad van wetenschappers nog onzekerder wordt.

Ook Science in Transition, een groep wetenschappers die stevige kritiek uit op het functioneren van de wetenschap, ziet er weinig in. Meer geld voor NWO zal de publicatiedruk niet verminderen, laat de groep via Twitter weten. De beurzen uit de zogeheten ‘tweede geldstroom’ gaan vaak naar wetenschappers met baanbrekende, spectaculaire ideeën en de competitie is enorm. Universiteiten betalen onderzoek vanuit de zogeheten ‘eerste geldstroom’ en volgens Science in Transition bestaat daarin meer ruimte voor risicovol lange-termijnonderzoek.

Staatssecretaris Dekker denkt niet dat de publicatiedruk zal afnemen als er meer geld gaat naar onderzoeksbeurzen. “Ook bij de verdeling van beurzen wordt er gekeken naar indicatoren als het aantal publicaties en de citatiescore van artikelen”, zei hij. Zowel universiteiten als NWO moeten volgens hem nadenken of dat nog wel de juiste indicatoren zijn.

Minister Bussemaker waarschuwde voor al te karikaturale schetsen van onderzoek in de eerste dan wel tweede geldstroom: “De verschillende mogelijkheden om onderzoeksgeld te verwerven sluiten goed op elkaar aan. Ik denk dat we het in Nederland zo hebben georganiseerd dat er een goede balans is.”

Verder mengde Bussemaker zich nog niet in de discussie. Ze wacht een interdepartementaal beleidsonderzoek af naar de besteding van overheidsgeld. In de loop van volgend jaar sturen de minister en de staatssecretaris hun wetenschapsvisie naar de Kamer.

Advertentie