Illustratie Pixabay

Nog afwachten of resultaten Nationale Studenten Enquête bruikbaar zijn

Body: 

Tot vorige week had 26,3 procent van de Utrechtse studenten meegedaan aan de Nationale Studenten Enquête. De universiteit hoopt dat dit percentage nog oploopt. De enquête kan nog tot en met zondag ingevuld worden. Maar of de resutalten van de NSE bruikbaar zijn, is nog afwachten.

De Nationale Studenten Enquête zit in zwaar weer. De vragenlijst die jaarlijks naar zo’n 750.000 studenten in Nederland wordt toegestuurd om de opleidingen van de verschillende universiteiten en hogescholen met elkaar te kunnen vergelijken, had dit jaar een ongelukkige start. De eerste uitnodiging kwam bij veel studenten in de spam-box terecht.

Daarnaast werden fouten geconstateerd in de programmering van de enquête waardoor de uitslag niet betrouwbaar werd gevonden door instellingen. Op 27 maart vonden de hogescholen het welletjes en trokken zich terug uit de NSE van dit jaar.

De universiteiten hebben dezelfde problemen als het hbo. Kim Zunderdorp van de Directie Studenten, Onderwijs & Onderzoek van de Universiteit Utrecht: “Door de nieuwe privacywetgeving, de AVG, moeten studenten nu veel meer gegevens zelf invullen. Dat is meer foutgevoelig. Er is een uitklapveld met opleidingen, maar daar staan de officiële croho-namen van de opleidingen in. Niet alle studenten herkenden de naam van hun opleiding hierin. Studenten konden dan zelf nog de naam van hun opleiding intikken. Een paar weken geleden bleek al dat 15 procent van alle studenten van de UU die de enquête al had ingevuld, de optie anders had gekozen en zelf de naam van de opleiding erbij had getikt. Desondanks is het voor ons niet altijd meer te herleiden welke opleiding bij die student hoort.” En dat is jammer, zegt Zunderdorp, want voor de universiteit is het belangrijk te weten wat voor informatie er van elke opleiding binnenkomt. Dit om de opleiding te kunnen verbeteren en de informatie te gebruiken voor de studievoorlichting over de opleidingen.

Studiekeuze123, de organisatie achter de NSE, heeft ondertussen een tussentijdse kwaliteitstoets uitgevoerd om te onderzoeken of de ingevulde enquêtes nog wel betrouwbare informatie opleveren. Uit het onderzoek bleken tekortkomingen, maar  er waren genoeg aanknopingspunten om de resultaten te herstellen in een vervolgtraject.

Verder is besloten om na afronding van de invulperiode het Centraal Bureau voor de Statistiek een onderzoek te laten uitvoeren naar de NSE-resultaten. Afhankelijk van dit onderzoek worden de resultaten van de studentenenquête pas vrij gegeven. Vanwege de kritiek vanuit de onderwijsinstellingen is besloten om de NSE twee weken langer te laten doorlopen. Vandaar dat tot en met 7 april de enquête (pdf) nog kan worden ingevuld.

De hogescholen hebben de stekker er dus al uitgetrokken. De universiteiten en privaat gefinancierde hogescholen willen de NSE nog wel een kans geven en wachten de resultaten af van het CBS-onderzoek.  “We hopen nog ver te komen omdat zoveel studenten al de moeite hebben genomen om de de enquête (pdf) in te vullen”, zegt Kim Zunderdorp.

Zij meldt dat tot vorige week 26,3 procent van alle UU-studenten de enquête al hebben ingevuld. In voorgaande jaren vulden gemiddeld rond de 35 procent van de studenten de enquête in. In 2018 was dit 34 procent. Dat percentage kan nog worden bereikt door  de verlenging. “We zouden graag zien dat meer studenten de enquête invullen, maar als een kwart van de studenten meedoet, is dat niet rampzalig laag.”   

Facebook Twitter Whatsapp Mail