Foto van Annie van Leerzem met haar vader

Oud-student laat universiteit 1,2 miljoen euro na

Body: 

De Universiteit Utrecht ontving afgelopen jaar de grootste nalatenschap in haar geschiedenis. Annie van Leerzem die in de jaren 50 aan de UU studeerde, liet haar vermogen van 1,2 miljoen euro na aan de universiteit. Het geld gaat naar klinisch wetenschappelijk onderzoek voor jonge onderzoekers op het gebied van de interne geneeskunde.

De nalatenschap van Annie van Leerzem is ondergebracht in een fonds op naam: het Familie Van Leerzemfonds. De middelen van het fonds komen ten goede aan patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en (fundamenteel) onderzoek van de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Hoogleraar Carlo Gaillard, internist-nefroloog en hoofd van deze divisie: “Het fonds biedt ons de mogelijkheid om over een langere periode origineel klinisch wetenschappelijk onderzoek door veelbelovende jonge onderzoekers te stimuleren. Naast de bestaande financieringsbronnen biedt hen dit een belangrijke steun in de rug. En het is extra bijzonder dat deze financiering van een UU alumna afkomstig is.”

De gift is afkomstig van Annie van Leerzem (1933). Zij schreef zich in 1951 in als medisch student in Utrecht. In 1959 studeerde ze af als huisarts aan wat toen nog de Rijksuniversiteit Utrecht was.

Na haar afstuderen bleef ze ingeschreven in het medisch register van huisartsen, maar heeft het vak nooit uitgeoefend. Voornaamste reden was dat ze voor haar ouders zorgde die beiden ziek waren. Zij overleden vrij kort na elkaar eind jaren 90 toen zij zelf al in de 60 was. In een portret in alumnimagazine Illuster staat dat zij tot haar dood op 25 januari 2018 een sober en betrekkelijk eenzelvig leven leidde. Ze heeft met haar nalatenschap een bijdrage willen leveren aan de wetenschap die haar na aan het hart stond.

Facebook Twitter Whatsapp Mail