Rechten wil onderzoekers aansporen te vertrekken

Body: 

Het departement Rechten van de Rebo-faculteit hoopt via de regeling vrijwillige mobiliteit gedwongen ontslagen te voorkomen. Het departement schrapt 30 fulltime banen onder het wetenschappelijk personeel.

Het departement Rechten van de Rebo-faculteit hoopt via de regeling vrijwillige mobiliteit gedwongen ontslagen te voorkomen. Het departement schrapt 30 fulltime banen onder het wetenschappelijk personeel.

In oktober vorig jaar kondigde de Rebofaculteit aan dat er 9 miljoen euro bezuinigd moet worden voor 2015. Zo’n groot bedrag kan alleen worden opgebracht door drastische maatregelen te nemen. Daarom maakt het departement Rechten keuzes in het onderzoek en moet de wetenschappelijk staf worden afgeslankt. Al eerder was er een reorganisatie onder het ondersteunend en beheer personeel (OBP) geweest.

Nu is duidelijk dat de faculteit gebruik wil maken van de regeling vrijwillige mobiliteit. Wie gebruikt maakt van deze regeling neemt ontslag en krijgt daarvoor een financiële vergoeding. De werknemer heeft daardoor geen recht meer op een werkloosheids- en eventueel aanvullende uitkeringen die uit de kas van de Universiteit Utrecht worden betaald. Al eerder maakten Diergeneeskunde en de Bètafaculteit gebruik van deze regeling.

Op dinsdag 20 maart wordt het personeel van Rechten geïnformeerd en zal duidelijk worden voor welke onderzoekers de regeling wordt opengesteld. Als er onvoldoende medewerkers vrijwillig vertrekken, is een reorganisatie onvermijdelijk. Tegen die tijd moet duidelijk worden of er gedwongen ontslagen zullen vallen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail