Schedel gevonden in pand Janskerkhof

Tijdens de verbouwing aan het pand van Rechtsgeleerdheid op Janskerkhof 3a is een opmerkelijke ontdekking gedaan. Asbestsaneerders vonden een menselijke schedel in een voorheen onbekende kelder.

Op de bouwtekeningen van het onderwijspand van Rechtsgeleerdheid is niets zichtbaar, maar werklieden merkten twee weken geleden plotseling iets op. Onder de vloer van het pand op Janskerkhof bleek een gemetselde kelder te zijn. Sinds mei 2013 wordt dit pand verbouwd om er een onderwijsgebouw van te maken. Toen de asbestsanering aan de beurt was, stuitten zij ineens op de kelder. In deze ruimte vonden zij al snel een mensenschedel in een dikke laag zand met houtresten, spijkers en zelfs botmateriaal.

Na de bijzondere vondst legden de werklieden het werk direct stil. De politie wilde de schedel bekijken om een delict uit te sluiten. Aangezien beschermingsmaatregelen nodig waren om naar binnen te gaan, kon dit niet dezelfde dag. Archeologen Annette Bakker en Jeroen van der Kamp betraden de volgende dag met beschermingspakken de ruimte en constateerden dat de schedel ouder is dan vijftig jaar. Door de verjaringstermijn besloot de politie hier verder niets meer mee te doen en de archeologen konden verder met hun onderzoek.

De twee archeologen onderzochten vervolgens vier uur lang de kelder. Annette Bakker: “Het was lastig dat de schedel ex situ lag, dat betekent dat deze niet op de oorspronkelijke plek gevonden is. Het gebouw was ooit het Minderbroederklooster waardoor het waarschijnlijk is dat de schedel uit een graf komt.  We kunnen bijna met zekerheid vaststellen dat de kelder een beerput is geweest. Het zand met botmateriaal en de schedel zijn hier per toeval terechtgekomen.”

De archeologen hebben geen idee hoe oud de schedel is. Als de schedel uit een graf van het voormalige kerkhof komt zal deze ongeveer uit 1600 stammen. Helaas kan een archeoloog weinig met slechts een schedel en wat botresten die waarschijnlijk niet eens bij elkaar horen.

Bakker acht de kans klein dat er nog meer geheimen zijn in het pand op het Janskerkhof. Samen met haar collega heeft ze nog even rondgekeken, maar het lijkt hun onwaarschijnlijk dat er een soortgelijke vondst wordt gedaan. Overigens maakt de archeologie in Utrecht een paar keer per jaar zo’n ontdekking mee.

De gemeente Utrecht zal zorgen voor herbegrafenis en de werkzaamheden zijn hervat. Maar wie weet wat Janskerkhof 3a nog meer te bieden heeft.

Advertentie