Sluiting Universiteitsmuseum uitgesteld

Body: 

Het Universiteitsmuseum  gaat niet dicht op 5 maart voor een grote verbouwing. Nu er een verzoek is ingediend om van het gebouw een monument te maken, moet de universiteit die procedure afwachten.

Het museum aan de Lange Nieuwstraat wil verbouwen. Dit omdat het gebouw en met name de entree de groeiende bezoekersstroom niet goed meer kan verwerken. Het pand is in 1996 gebouwd op een bezoekersaantal van 25.000; dat zijn er inmiddels 75.000. Door de verbouwing verdwijnt de glazen voorgevel en de ‘houten doos’ die door de gevel bij de ingang te zien is. Het ontwerp is van Koen van Velsen. Hij kreeg in 1997 hiervoor de Rietveldprijs voor  architectuur.

De universiteit zit midden in de procedure om haar verbouwingsplannen door de Commissie Welstand en Monumenten goedgekeurd te krijgen. Deze commissie adviseert het college van Burgemeester & Wethouders. Hoewel de commissie de eerste plannen verwierp en betreurt dat het ontwerp van Van Velsen gesloopt wordt, zag zij wel in dat het museum te klein wordt. Een tweede bouwtekening kwam meer in de richting maar werd ook niet goedgekeurd. De architect legt nu de laatste hand aan – zo hoopt de universiteit - het definitieve ontwerp.

Ondertussen groeide het protest tegen de grote verbouwing. De tegenstanders vinden dat er niet gesleuteld mag worden aan het ontwerp van Van Velsen. Behalve protesten in de media, werden er bijna zeshonderd handtekeningen verzameld tegen de sloop van het oorspronkelijke ontwerp. De CDA-fractie in de gemeenteraad vroeg het college van B&W om het pand een beschermde status als monument te geven. Het Cuypersgenootschap dat zich inzet voor bouwkundig erfgoed, bewandelde ook die weg. Dit verzoek is nu ontvankelijk verklaard.

De universiteit heeft daarom besloten om de verbouwing uit te stellen en in afwachting van de procedures, het museum open te houden. Aanvankelijk zou het museum op 4 maart met een bijzonder evenement voor een periode van anderhalg jaar afscheid nemen van het publiek. Er wordt van maand tot maand bekeken welke stappen ondernomen moeten worden. In dagblad AD/UN zegt directeur Paul Voogt dat het ongebruikelijk is om aan zo’n jong ontwerp waarvan de architect nog leeft een monumentenstatus te verlenen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail