Snelstudeerbonus voor Eindhovense chemiestudenten

Body: 

Vijftien eerstejaars studenten Scheikundige Technologie kunnen vanaf volgend collegejaar van de TU Eindhoven een beurs van 1835 euro in de wacht slepen. Ook andere snelle eerstejaars maken kans op een beloning.

Vijftien eerstejaars studenten Scheikundige Technologie kunnen vanaf volgend collegejaar van de TU Eindhoven een beurs van 1835 euro in de wacht slepen. Ook andere snelle eerstejaars maken kans op een beloning.

Aankomende studenten met een gemiddeld eindexamencijfer van een 6,5 of hoger ,maken kans op de beurs. Ook moeten ze een portfolio inleveren, met daarin onder meer hun profielwerkstuk. De 15 gelukkigen krijgen sowieso de helft van de beurs; de andere helft volgt als ze hun propedeuse binnen één jaar afronden. Normaal gesproken lukt dat 30 procent van de ongeveer 60 eerstejaars.

Voor de beurzen is 30.000 euro beschikbaar, maar dat bedrag gaat niet helemaal op. Het restant wordt verdeeld onder studenten die niet bij de geselecteerde 15 horen, maar die ook hun propedeuse in een jaar behalen. Zij krijgen hooguit de helft van hun collegegeld terug.

Er is veel vraag naar chemisch technologen en de TU wil meer scholieren interesseren voor de opleiding. Volgens faculteitsdecaan Jaap Schouten is de beurs een steuntje in de rug voor examenkandidaten met een 6,5 of hoger en is dus niet alleen bedoeld voor bollebozen. “Vaak wordt gedacht dat alleen scholieren met extreem hoge cijfers een technische studie kunnen volgen. Maar als je goede cijfers haalt op het vwo, kun je je prima redden bij scheikundige technologie.”

De beurzen worden betaald uit de opbrengsten van spin-off bedrijven die meestal zijn opgezet door oud-studenten en promovendi van Scheikundige Technologie.

Facebook Twitter Whatsapp Mail