Buitenlandse studenten tijdens hun introductie

SP: ‘Woningnood door buitenlandse studenten’

Body: 

De woningnood onder studenten wordt mede veroorzaakt doordat universiteiten zoveel buitenlandse studenten werven, stelt een Amsterdamse wethouder van de Socialistische Partij.

Universiteiten zetten de sluizen open voor nieuwe studenten, zegt SP-wethouder Laurens Ivens van Wonen tegen het Parool. In de stad verrijzen duizenden studentenwoningen, maar volgens hem worden die vaak alleen aan buitenlandse studenten verhuurd. “Ze worden namelijk gemeubileerd verhuurd, op die manier kan de eigenaar nog meer marge pakken.”

Eerder deze maand stelde de SP-fractie in de Tweede Kamer al schriftelijke vragen aan het kabinet. Het tekort van honderden studentenkamers zou onder meer te wijten zijn aan de “explosieve groei” van het aantal buitenlandse studenten, stond daarin. De grens is zo goed als bereikt, meent de partij.

Volgens de SP werven universiteiten om financiële redenen buitenlandse studenten. Daar moet iets aan gebeuren, bijvoorbeeld door de financiering van universiteiten minder afhankelijk te maken van studentenaantallen.

Bouwen
Maar Ivens’ collega Eric van der Burg, de Amsterdamse VVD-wethouder van onder meer ruimtelijke ordening, ziet een andere oplossing. “Studenten zijn welkom, of ze nu uit Nederland komen of uit andere landen”, twittert hij. “En in vele gevallen hebben ze dan studentenwoning nodig: bouwen!”

De kritiek van de SP past bij het groeiende ongenoegen over internationalisering in het hoger onderwijs. Vlak voor de zomervakantie barstte een discussie los over Engels in het hoger onderwijs. Om buitenlandse studenten te werven, worden steeds meer opleidingen Engelstalig en volgens critici gaat dat ten koste van het niveau.

Voorstanders van deze internationalisering menen dat de komst van buitenlandse studenten het onderwijs juist verbetert doordat Nederlandse studenten leren omgaan met leeftijdgenoten uit andere culturen en het perspectief op de stof ook verbreed wordt.

Record
Er komen inderdaad steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland. Afgelopen studiejaar waren er volgens de officiële cijfers ruim 112.000 internationale studenten van 164 verschillende nationaliteiten: een record. Ruim 30.000 volgden een paar vakken of liepen stage, terwijl 81.000 voor een volledige opleiding naar Nederland kwamen.

De universiteiten nemen meer dan de helft van deze buitenlandse studenten voor hun rekening. Tien jaar geleden kwam acht procent van de universitaire studenten uit het buitenland, nu 18 procent. Met name in de masteropleidingen is de groei fors.

Facebook Twitter Whatsapp Mail