Studenten sturen brandbrief over bindend studieadvies

Universiteiten en hogescholen houden zich niet aan de regels van het bindend studieadvies. Daarover stuurt het Interstedelijk Studenten Overleg vandaag een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief eist het ISO dat er een einde komt aan de verkeerde toepassing van het bindend studieadvies. Veel hogescholen en universiteiten druisen tegen de wet in, meldde het HOP deze week, waardoor sommige studenten onterecht hun opleiding moeten staken. 

ISO en haar studentenrechtsbureau nemen geen genoegen met het antwoord dat Bussemaker tijdens het vragenuur aan de Kamer gaf. “De minister legt de bal teveel bij de medezeggenschap en het goede gesprek”, schrijft het ISO. Maar dat zou niet volstaan.

Uit een steekproef van het ISO onder elf universiteiten en hogescholen blijkt dat veel instellingen inderdaad verkeerde regels voor het bsa hanteren. Veel studenten krijgen einde het einde van het eerste jaar een voorwaardelijk of voorlopig advies en moeten in het tweede hun propedeuse afronden. Dit is in strijd met de wet.

Over de Universiteit Utrecht doet de ISO geen uitspraak, maar bekend is dat de Utrechtse regeling strikt is. Zonder positief bsa mogen studenten niet naar het tweede jaar.

De Universiteit Leiden werd onlangs op de vingers getikt en past nu haar beleid aan. Maar de UvA, de RUG en de TU Delft zijn volgens het ISO nog steeds verkeerd bezig. De RUG gaat de koers niet wijzigen. Van de hogescholen blijken onder meer Fontys Hogescholen, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam zich niet aan de juiste regels van het bsa te houden.

Voormalig onderwijsrechter Ben Olivier zegt in een afscheidsinterview met het HOP dat het de bedoeling van het bsa was om studenten zo snel mogelijk te vertellen of ze ongeschikt zijn. “Dan zeg je: hou maar op, ga iets anders doen. Het is dus nadrukkelijk niet de vraag of ze geschikt zijn.”  

Het ISO voorziet veel rechtszaken als de instellingen het bsa blijven misbruiken. De studenten vinden dat de minister de wet strenger moet handhaven.

Steekproef van het ISO

 

Voorlopig positief/voorwaardelijk of aangehouden advies

Nominaal is normaal

Onbekend/of geen onregelmatigheden

Universiteit van Amsterdam

X

 

 

Universiteit Utrecht

 

 

X

Rijksuniversiteit Groningen

X

 

 

Universiteit van Leiden

 

 

Past haar regeling nu aan

Erasmus Universiteit

 

X

 

TU Delft

X

 

 

Hogeschool van Amsterdam

X

 

 

Fontys Hogescholen

X

 

 

Hogeschool Utrecht

 

 

X

Hogeschool van Rotterdam

X

 

 

Hogeschool van Arnhem-Nijmegen

 

 

X

 

Advertentie