Het studentencortège bij de Dies 2016, foto DUB

Studentenleden U-raad krijgen plaats in het cortège

Body: 

Studentleden van de Universiteitsraad mogen mee gaan lopen in het cortège van studenten tijdens de Dies en de opening van het academisch jaar. De burgemeester en de voorzitter van de Raad van Toezicht moeten in de kerk blijven wachten.

Er zijn grotere problemen waar de Universiteitsraad zich over buigt, begint personeelslid Joop Schippers zijn pleidooi in de vergadering van de U-raad met het College van Bestuur. Maar hij zou het op prijs stellen als in de academische stoet die cortège heet, ruimte is voor de leden van de Universiteitsraad, de burgemeester van Utrecht en de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Het is traditie dat de opening van het academisch jaar en de Dies de feestelijkheden in de Domkerk beginnen met een cortège van bestuursleden van alle door de UU erkende studie- en studentenverenigingen en het hooglerarencortège. Ze lopen achter elkaar aan van het Academiegebouw naar de Domkerk waar de viering is.

“Als we de kerk binnenlopen”, zegt Schippers die als hoogleraar mag meelopen in de formele stoet, “zitten de voorzitter van de Raad van Toezicht en de burgemeester wat verloren op de eerste rij. Kunnen zij niet meelopen? En als besturen van studentenverenigingen mogen meelopen, waarom dan niet ook alle U-raadsleden als vertegenwoordiging van de medezeggenschap van de universiteit?”

De vraag is gericht aan het College van Bestuur. Rector Bert van der Zwaan legt uit dat niet de U-raad, maar het College van Promoties die bestaat uit de rector plus alle decanen, over de samenstelling van de stoet geleerden gaat. “Door allerlei burgerlijke partijen werd de samenstelling van het cortège steeds ingewikkelder. Even geleden hebben we besloten om terug naar de academische traditie te gaan:  studentbesturen, genodigden met een rol in de viering en de hoogleraren van de academie mogen meelopen.”

Deze keuze, zegt hij, heeft het “onhoffelijke bijeffect” voor de voorzitter van de Raad van Toezicht en de burgemeester. “Maar ik weet toevallig dat de burgemeester het niet erg vindt om in de kerk te wachten.” De studenten van de Universiteitsraad mogen wat hem betreft meelopen in het studentencortège.

Schippers is blij met het besluit, zegt hij later. “Met het cortège toont de UU zich heel even aan de buitenwereld. Het is vreemd als wel alle hoogleraren en bestuursleden van studentenorganisaties mogen meelopen, maar degenen die de UU in de medezeggenschap vertegenwoordigen niet.”

Hij blijft bij zijn standpunt dat niet alleen de studenten uit de raad een plekje in de formele stoet moeten krijgen, maar ook de personeelsleden van de U-raad die geen hoogleraar zijn. “En de voorzitter van de Raad van Toezicht. Dat is het orgaan dat toeziet of de UU zijn werk goed doet. Dat lijkt me belangrijk.” Dat de burgemeester in de kerk moet wachten, moet dan maar, zegt Schippers. “Maar misschien kan de algemeen directeur ofzo de burgemeester naar zijn stoel begeleiden en hem gezelschap houden.”

De studenten uit de Universiteitsraad vinden het leuk dat ze tijdens de Dies mee mogen lopen in het cortège van studenten, maar een eis is het voor hun gevoel niet. “Als we een uitnodiging krijgen, slaan we die niet af”, zeggen studentleden Gwenny Jongebloed en Jonathan Steinebach. Net als Joop Schippers vinden ze het jammer dat niet ook de personeelsleden van de U-raad die geen hoogleraar zijn een plek in het cortège krijgen. “We snappen dat het moeilijk is grenzen te trekken, maar het zou leuk zijn als we met de hele U-raad mogen meelopen.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail