Studierendement hbo steeds lager

Body: 

Het valt bepaald niet mee met het studiesucces in het hbo. Van de zes studenten die aan een vierjarige hbo-opleiding beginnen, valt er binnen een jaar eentje uit en wisselt er één van opleiding. Na vijf jaar hebben maar drie van de zes een diploma op zak.

Het valt bepaald niet mee met het studiesucces in het hbo. Van de zes studenten die aan een vierjarige hbo-opleiding beginnen, valt er binnen een jaar eentje uit en wisselt er één van opleiding. Na vijf jaar hebben maar drie van de zes een diploma op zak.

De HBO-raad publiceerde gisteren een nieuw overzicht van studiesucces en -uitval onder hbo’ers. De cijfers verslechterden de afgelopen jaren. Van de studenten die in 2003 begonnen met een opleiding had 58 procent na vijf jaar een diploma. Dat lag voor het cohort 2006 vijf procentpunten lager, op 53 procent.

Pogingen van de hogescholen om de uitval te verminderen en het studiesucces te verhogen hebben tot nog toe weinig uitgehaald. Als dat binnenkort niet verbetert, gaat het de hogescholen geld kosten. Met het ministerie is namelijk afgesproken dat ze een deel van hun bekostiging verliezen als hun prestaties niet verbeteren. Er blijkt nog veel werk aan de winkel.

Uit het jongste overzicht blijkt dat maar liefst een kwart van de havisten een verkeerde studiekeuze. Maar ook vijftien procent van de mbo’ers en vwo’ers die voor een hbo-opleiding kiezen wisselt in het eerste jaar van studie.

Bij de lerarenopleidingen en pedagogiek is de uitval het hoogst: één op de vijf studenten haakt in het eerste jaar af en keert het hoger onderwijs definitief de rug toe.

De HBO-raad wijt de verslechterde situatie aan de invoering van een strenger bindend studie advies in het eerste jaar en aan pogingen om het onderwijsniveau te verhogen. Ook zou er langer gestudeerd worden omdat de arbeidsmarktperspectieven minder rooskleurig zijn. Sommige studenten gaan bijvoorbeeld nog een master doen.

Maar ook het studiesucces in de hbo-masters laat te wensen over. Na drie jaar heeft pas 65 procent de eenjarige opleiding afgerond. De studie-uitval is nog hoger dan in de bachelor: drie van de tien studenten vallen binnen twee jaar zonder diploma uit.

Diploma’s worden het snelst gehaald bij de gezondheidszorg- en kunstopleidingen. Daar is na vijf jaar zo’n 62 procent afgestudeerd.

Na acht jaar is ruim zeventig procent van de hbo-bachelors afgestudeerd. Die uitloopjaren worden vanaf september duur, als de langstudeerboete geheven wordt. Wellicht dat dit de hogescholen helpt om hun targets te halen.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail