Taskforce: meer internationaliseren, maar breng eerst huisvesting op orde

Body: 

De Universiteit Utrecht moet meer doen om een echte internationale universiteit te worden. Maar alle inspanningen zijn tevergeefs als het huisvestingsprobleem voor internationale studenten en medewerkers niet wordt aangepakt. Dat schrijft een taskforce.

Read in English

De Universiteit Utrecht heeft nog niet bepaald een ‘internationaal klimaat', constateert de taskforce bestaande uit vertegenwoordigers van faculteiten en centrale diensten. Cijfers in de bijlage van het rapport, dat deze maand wordt besproken met de U-raad, onderbouwen die vaststelling.

De UU neemt in vergelijking met andere Nederlandse universiteiten of vergelijkbare buitenlandse universiteiten lage posities in op ranglijstjes van in- en uitgaande mobiliteit. Zo is de internationale bachelorinstroom met vijf procent de laagste van Nederland, bij de masterinstroom (20 procent) scoort alleen Nijmegen lager.

Die situatie kan op termijn nadelig zijn voor de UU, denkt de taskforce die zich onder leiding van oud-decaan Sociale Wetenschappen Werner Raub boog over de Utrechtse internationalisering. Een internationale ‘open mind’ draagt bij aan de kwaliteit van de wetenschap en van de afgestudeerden.

Daarnaast zijn er negatieve consequenties voor de internationale reputatie van de universiteit. Dat blijkt onder meer doordat de UU op rankings waar het criterium ‘reputatie’ zwaar weegt, lager scoort dan bij rankings waar de onderzoekskwaliteit centraal staat.

Helder beleid
De Taskforce constateert dat de universiteit zowel in harde euro’s als in menskracht beperkt investeert in internationalisering. Tegelijkertijd staan in het Strategisch Plan “nogal ambitieuze doelstellingen” en is er “een proliferatie van universitaire projecten”. Raub en zijn collega’s dringen aan op helder beleid waarbij uitgaven en doelstellingen op elkaar worden afgestemd.

Volgens de taskforce zijn er verschillende maatregelen nodig als de UU verder wil internationaliseren. Zo zou er onder meer geïnvesteerd moeten worden in het versterken van interculturele vaardigheden van medewerkers, in taaltraining en in de mobiliteit van studenten en medewerkers. Structurele afspraken over uitwisselingsprojecten met buitenlandse partneruniversiteiten zijn daarbij gewenst. Ook wordt gepleit voor een beurzenprogramma om gemotiveerde en talentvolle studenten naar Utrecht te halen.

Te vaag
Bij al deze voorgestelde maatregelen maakt de Taskforce één groot voorbehoud. De universiteit moet meer doen om het nijpende tekort aan kamers en studio’s voor internationals een halt toe te roepen. Dat tekort  is niet alleen vervelend voor de betrokken studenten en pijnlijk voor opleidingen en docenten, maar ook funest voor de internationale reputatie van de universiteit.

Er is grote waardering voor de inspanningen die tot nu toe geleverd zijn, schrijft de Taskforce. Dat snelle en afdoende oplossingen niet voorhanden zijn, snappen de leden ook. Maar dat de UU tot nu vaag blijft over de vraag hoe de problematiek op termijn beteugeld kan worden, vinden zij niet acceptabel. “Om het scherp te stellen: slaagt de UU er niet in om binnen een vastomlijnd tijdsbestek serieuze verbeteringen in de huisvesting te bewerkstelligen, dan verdient in het uiterste geval bijstelling van internationaliseringsdoelstellingen de voorkeur.”

In de aanbiedingsbrief laat het universiteitsbestuur de U-raad weten dat inmiddels opdracht is gegeven voor een uitvoeringsplan waarin “een duidelijk verband wordt gelegd tussen ambities en beschikbare mensen en middelen”.

Facebook Twitter Whatsapp Mail