U-raad wil een ombudsman voor de Universiteit Utrecht

Body: 

De U-raad wil een sterke, onafhankelijke ombudsman als vervanger van de huidige vertrouwenspersoon personeel. "De ombudsman moet een luis in de pels van de UU zijn."

De U-raad wil een sterke, onafhankelijke ombudsman als vervanger van de huidige vertrouwenspersoon personeel. "De ombudsman moet een luis in de pels van de UU zijn."

Als het aan de Universiteitsraad ligt, dan komt er een ombudsman die UU'ers te hulp schiet bij arbeidsrechterlijke conflicten. Die niet aarzelt om kritische noten te kraken. Een type Alex Brenninkmeijer, die als nationale ombudsman de overheid talloze keren terechtwees. 

In een brief (pdf) aan het College van Bestuur vraagt de U-raad om de aanstelling van een ombudsman. De U-raadsleden willen de kwestie tijdens een commissievergadering in juni met het bestuur bespreken.

De ombudsman zou de huidige vertrouwenspersoon personeel vervangen. Die vertrouwenspersoon zou momenteel te weinig mogelijkheden hebben om zelfstandig onderzoek te doen. Nu bemiddelt de vertrouwenspersoon bij individuele arbeidsconflicten, in de nieuwe opzet zou hij of zij ook onderzoek kunnen doen naar structurele missstanden binnen bepaalde afdelingen.

"De ombudsman moet meer dan de vertrouwenspersoon een instituut worden", zegt U-raadslid Matthias Jorissen. "Iemand die eigen onderzoek kan doen en naar buiten treedt met de bevindingen. Wij willen een ombudsman die een luis in de pels van de universiteit is."

Naast een verruiming van de bevoegdheden pleit de U-raad voor het schrappen van de functienaam vertrouwenspersoon personeel. Jorissen: "Een ombudsman is een bekende figuur. Iedereen weet wat die doet." Bij een vertrouwenspersoon is dat minder duidelijk, vindt Jorissen. Bovendien zijn er twee andere vertrouwenspersonen binnen de universiteit (een voor ongewenst gedrag en een andere voor wetenschappelijke integriteit), wat mogelijk tot verwarring zou leiden.

Paul Herfs, de huidige vertrouwenspersoon personeel, vindt de naam ombudsman ook beter. "De functie vertrouwenspersoon is in 1977 gecreëerd. Toen was de term ombudsman in Nederland nog onbekend. Als je die functie nu in het leven zou roepen, dan zou je 'm ombudsman noemen. Dat maakt veel duidelijker dat die persoon onafhankelijk optreedt en boven de partijen staat."

Ook Herfs ziet de voordelen van een ruimere onderzoeksbevoegdheid. "Nu blijven zaken individuele gevallen. Als je onderzoek kunt doen naar een heel organisatieonderdeel, dat til je de discussie naar een hoger plan. Dan kun je kijken of er meer aan de hand is." 

Wat doet de vertrouwenspersoon personeel?

De volgende omschrijving staat op de website van de Universiteit Utrecht.

De vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden is er voor alle medewerkers van de Universiteit Utrecht die klachten, grieven of vragen hebben over omstandigheden of gebeurtenissen op het werk. Dit kan verband houden met leidinggevende, collega's, de werksfeer of de manier waarop met klachten of vragen is omgegaan.

Als de kwestie zich daartoe leent kan de vertrouwenspersoon verwijzen naar de juiste instantie binnen of buiten de universiteit. In andere gevallen kan hij, uiteraard met instemming van de cliënt, bemiddelen om tot een oplossing te komen of deze te bespoedigen.

De vertrouwenspersoon heeft rechtstreeks toegang tot alle afdelingen en informatie binnen de Universiteit Utrecht. Hij is in de uitoefening van zijn taken gebonden aan een ambtsgeheim.

Facebook Twitter Whatsapp Mail