Utrecht haalt 21 Veni-subsidies binnen

Body: 

Eenentwintig recent gepromoveerde wetenschappers van de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht hebben deze zomer van NWO een Veni-subsidie gekregen. De jonge onderzoekers krijgen ieder maximaal 250.000 euro waarmee ze gedurende drie jaar een eigen onderzoek kunnen uitvoeren.

Eenentwintig recent gepromoveerde wetenschappers van de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht hebben deze zomer van NWO een Veni-subsidie gekregen. De jonge onderzoekers krijgen ieder maximaal 250.000 euro waarmee ze gedurende drie jaar een eigen onderzoek kunnen uitvoeren.

In totaal kende NWO 152 beurzen toe aan Nederlandse onderzoekers. De Universiteit van Amsterdam wist met 28 beurzen de meeste subsidies in de wacht te slepen. Utrecht is met 21 subsidies tweede in dat rijtje.

Veni-onderzoekers zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. Ze zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleren NWO en het ministerie van OCW nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. Zij gebruiken de Veni-toekenning hoofdzakelijk als salaris tijdens de onderzoeksperiode van drie jaar en schaffen specifieke apparatuur aan als dat nodig is.

De Veni's van 2014 vertegenwoordigen veel verschillende wetenschappelijke disciplines. Bij de Utrechtse toekenningen (zie lijst hier onder) gaan de meeste subsidie naar het umc (6) en bèta (5), maar blijven de andere faculteiten niet achter. Sociale wetenschappen (4), Geesteswetenschappen (3) en Geowetenschappen (3) halen samen tien Veni’s binnen.

De Utrechtse Veni's op een rij:

Geertje van Bergen – Geesteswetenschappen
 ‘Maria is eigenlijk een man.’ Eigenlijk hierboven geeft aan dat wat er staat ingaat tegen de verwachting. In dit project wordt onderzocht of zulke verwachtingsmarkeerders de woord-voor-woordverwerking van zinnen gemakkelijker maken. Gemeten wordt in hoeverre luisteraars hun voorspellingen over de rest van de zin bijstellen zodra ze een verwachtingsmarkeerder horen.

Peter Bos – Sociale Wetenschappen
Wie hardhandig is opgevoed, voedt vaak zelf zijn kinderen hardhandig op. Mogelijk komt dit door ongevoeligheid van de hersenen voor hormonen die essentieel zijn voor ouderlijk gedrag. Voor het eerst wordt bij mensen onderzocht of dit zo is.

Burak Eral – Bètawetenschappen
Onvoldoende begrip van polymorfisme is momenteel een knelpunt dat duurzame groei van de farmaceutische industrie belemmert. Dit verhoogt de kosten van essentiële geneesmiddelen. De onderzoekers gaan nieuwe (‘zachte’) materialen ontwikkelen om dit probleem op te lossen en farmaceutica meer effectief en betaalbaar te maken.

Amaranta de Haan – Sociale Wetenschappen
In dit project zal worden onderzocht hoe antisociaal gedrag van jongeren, hun persoonlijkheidskenmerken, en opvoedgedrag van ouders elkaar wederzijds beïnvloeden binnen drie tijdsniveaus: seconde-tot-seconde (microniveau), dag-tot-dag (mesoniveau), en jaar-tot jaar (macroniveau). Hiernaast zullen wederkerige effecten van antisociaal gedrag, persoonlijkheid en opvoeding tussen de drie tijdsniveaus worden bestudeerd.

Richard Hickman – Bètawetenschappen
Planten worden blootgesteld aan een variëteit van verschillende bedreigingen. Om een effectieve methode te vinden voor immuniteit, moeten planten besluiten welk afweermechanisme ze inzetten om te overleven. In dit project wordt dit moleculaire beslissingsproces onderzocht.

Ilse Jongerius – UMC Utrecht
Het aantal kinkhoestgevallen is de afgelopen jaren dramatisch toegenomen doordat het vaccin minder lang effectief is. De onderzoekers gaan proberen het kinkhoestvaccin te verbeteren via vernieuwend onderzoek.

Albert Joosse – Geesteswetenschappen
Wat is goed onderwijs? Dit project onderzoekt Grieks-Romeins denken over deze vraag via de interpretatiegeschiedenis van de Platoonse dialoog Alcibiades. Hierin geeft Socrates, de voorbeeldige filosoof, les aan Alcibiades, de briljante landverrader. De tekst bood latere lezers dus zowel een inspirerend voorbeeld als een uitdaging: wat als het misgaat?

Caroline Junge – Sociale Wetenschappen
In dit onderzoeksvoorstel wordt bekeken of een vertrouwde stem baby’s helpt bij het woordleren. Zo ja, komt dit doordat baby’s aandachtiger luisteren, of gemakkelijker luisteren naar deze stem, of allebei? Ook wordt onderzocht of een bekende stem het woordleren beïnvloedt van baby’s met een verhoogd risico op autisme.

Annemarie Kalis – Geesteswetenschappen
Veel mentale toestanden hebben inhoud: onze overtuigingen, verlangens, intenties ‘gaan ergens over’. De empirische psychologie biedt echter nauwelijks ruimte voor zo’n notie van inhoud. Dit project ontwikkelt een filosofische analyse die laat zien hoe mentale inhoud een rol kan en moet spelen in empirisch psychologisch onderzoek.

Kees Klein Goldewijk – Geowetenschappen
Klimaatmodellen worden geparameteriseerd op huidig landgebruik, maar moeten ook beter worden gekalibreerd met historisch landgebruik omdat de feedbacks met het klimaatsysteem kunnen veranderen over de tijd. Dit voorstel leidt tot een nieuwe mondiale dataset van historisch landgebruik, uniek, want voor het eerst aangevuld met kennis uit de archeologie en geschiedenis.

Peter Kraal – Geowetenschappen
IJzer is een belangrijke voedingsstof voor microorganismen die ook de beschikbaarheid van andere voedingsstoffen in rivieren, meren en de zee en reguleert. Deze studie onderzoekt hoe, onder invloed van eutrofiëring, verandering van chemische condities in dit soort systemen de eigenschappen en begraving van ijzermineralen beïnvloedt.

Jan Lenaerts – Bètawetenschappen
Het opwarmende klimaat veroorzaakt snelle veranderingen in de polaire gebieden op aarde, met name in de processen in polaire sneeuw. In dit project simuleert de onderzoeker met een mondiaal klimaatmodel deze huidige en toekomstige veranderingen en de gevolgen daarvan voor het klimaat van de rest van onze planeet.

Jorg van Loosdregt – UMC Utrecht
Autofagie is een proces dat wordt aangezet als er onvoldoende voedingsstoffen zijn en is belangrijk voor verschillende cellulaire functies. De onderzoekers gaan bestuderen hoe autofagie het afweersysteem beïnvloed. Autofagie-manipulatie zou kunnen helpen bij het bestrijden van auto-immuunziekten als (jeugd)reuma.

Anne May – UMC Utrecht
Effectiviteit van lichaamsbeweging wordt gemeten in gerandomiseerde studies. Loting in de controlegroep kan teleurstellend zijn: patiënten willen niet deelnemen of gaan alsnog bewegen. Dit voorstel beschrijft een nieuw onderzoeksopzet dat ook bij andere niet te blinderen interventies toegepast kan worden.

Amir Raoof – Geowetenschappen
Bodemvervuiling door agrarisch en industrieel gebruik vormt een serieus probleem voor het milieu, onze drinkwatervoorzieningen en gezondheid dat moet worden begrepen en tegengegaan voor een duurzame toekomst. Dit project zal essentiële informatie opleveren die het mogelijk maakt om een adequate voorspelling te doen van transport van vervuilingen in de bodem.

Tobias Stark – Sociale Wetenschappen
Welke positie van leerlingen in het vriendschapsnetwerk bepaalt wie het meest invloedrijk is. Dat is het thema van dit onderzoeksproject. Met deze kennis wordt een interventie ontwikkeld die tolerantie bevordert onder invloedrijke leerlingen. Deze invloedrijke leerlingen zullen later de tolerantie onder hun klasgenoten verspreiden.

Pieter Vader – UMC Utrecht
Cellen in het menselijk lichaam wisselen informatie uit via kleine membraanblaasjes. De onderzoekers gaan uitzoeken hoe ze dat doen en of deze blaasjes ook gebruikt kunnen worden om medicijnen over te brengen naar door ziekte aangetaste cellen.

Michiel van der Vlist – UMC Utrecht
Tijdens infecties ruimt het afweersysteem ziekteverwekkers op. Onbedoelde schade tijdens deze opruimreactie mag niet ten koste gaan van de gezondheid van eigen organen. Dit onderzoek bestudeert een eiwit dat een overmatige afweerreactie via een nieuw en heel ander mechanisme voorkomt dan via de tot nu toe bekende mechanismen.

Robert de Vries – Bètawetenschappen
Universele remmers voor griep - humane en animale griep virussen - binden een en dezelfde soort receptor op verschillende manieren. Hoe anders zij dat ook doen, een deel is geconserveerd. Dat geconserveerde deel gaan we zo nabootsen en modificeren dat we het virus kunnen remmen.

Li Xue – Bètawetenschappen
Proteïne-RNA interacties zijn de sleutel tot cellulaire functies en als ze worden verstoord spelen ze een rol in verschillende menselijke ziektes. In dit project wordt met gebruik van kunstmatige intelligentie en 3D-modellen informatie verzameld over de structuur van de RNA proteïnes.

Maeike Zijlmans – UMC Utrecht
Epilepsie brengt patiënten onzekerheid. Recent werden in het zieke weefsel elektrische hoogfrequente trillinkjes gevonden die de epileptische ziekte-activiteit weerspiegelen. De onderzoeker wil deze trillinkjes opvangen met het gewone hersenfilmpje om te gebruiken bij de diagnose en behandeling van epilepsie.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail