Foto van studenten Bestuurs- & Organisatiewetenschap, de opleiding kreeg de beste waardering van alle UU-opleidingen. Foto: DUB, Anthony Donner

UU in Keuzegids: meer waardering voor docenten, klachten over faciliteiten

Body: 

De Universiteit Utrecht staat in de ranking van algemene universiteitenop de derde plek. Bacheloropleidingen in de life sciences en in de geesteswetenschappen scoren goed. De hoogste waardering  krijgt Bestuurs & Organisatiewetenschap. Informatica-opleidingen en Economie doen het slecht.

Read in English

De studenten zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van het bacheloronderwijs aan de Nederlandse universiteiten. Ondanks de landelijke discussies over het leenstelsel, de toenemende internationalisering en de kwaliteit van het onderwijs, neemt het aantal studenten dat naar de universiteit gaat nog altijd toe. Uit de Keuzegids Universiteiten 2020 die vandaag verschijnt, blijkt dat de waardering voor de kwaliteit van het onderwijs zelfs beter is dan voorgaande jaren. Met name de wetenschappelijke vorming en de beoordeling van docenten zijn beter.

Uit de cijfers die de Keuzegids heeft opgevraagd, blijkt ook dat het studiesucces (het aantal studenten dat na vier jaar zijn diploma haalt) zelfs op het hoogste niveau is sinds 2006: van alle vwo’ers die in 2014 instroomden had 59,4 procent na vier jaar een diploma op zak. In 2006 gold dit volgens cijfers van universiteitenvereniging VSNU voor slechts 38,7 procent van de studenten die in 2002 met hun opleiding startten.

Randstaduniversiteiten
Toch is de ene universiteit volgens de Keuzegids beter dan de andere. Zoals ieder jaar is er een ranglijst gemaakt. De universiteiten zijn ondergebracht in twee categorieën: brede, klassieke universiteiten en overige universiteiten. Utrecht valt onder de eerste categorie en bekleedt de derde plaats, waarmee Utrecht een plek is gestegen ten opzichte vanvorig jaar. De Radboud Universiteit Nijmegen staat op nummer 1. Opvallend is de nummer 2: de Vrije Universiteit.

Jarenlang bungelde de VU Amsterdam samen met stadsgenoot UvA onderaan, maar de VU is nu aan een opmars bezig, terwijl de UvA nog altijd hekkensluiter is. Het scherpe oordeel van studenten heeft kennelijk niet zoveel met de ligging in de Randstad te maken, zoals critici van studentenenquêtes soms zeggen.

Brede, klassieke universiteiten

Nijmegen RU64,5
A'dam VU61,5
Utrecht UU59,5
Groningen RUG59,5
Leiden/Den Haag UL59
A'dam UvA53,5

In de categorie Overige universiteiten steekt Wageningen nog altijd met kop en schouders boven de rest uit, terwijl de Erasmus Universiteit Rotterdam de rij sluit. De Wageningse universiteit behaalt al sinds 2004 de meeste punten in de Keuzegids.

Overige universiteiten

Wageningen UR74
Enschede UT68.5
Open Universiteit67
Maastricht UM64
Tilburg TiU62
Eindhoven TU/e59,5
Delft TUD58,5
Rotterdam EUR55

Ook de hoogst beoordeelde opleiding in de Keuzegids is van Wageningen: Plantwetenschappen. In het rijtje van best scorende opleidingen in de gids staat geen Utrechtse opleiding, maar wel een opleiding van de UvA: Nieuw-Griekse taal en cultuur.

Nationale Studenten Enquête
De Keuzegids vergelijkt al jaren alle universiteiten van Nederland met elkaar om scholieren te helpen een opleiding te kiezen. De gids bepaalt zijn ranking van universiteiten en opleidingen op een aantal gegevens. De redactie maakt gebruik van de Nationale Studenten Enquête (NSE), kijkt naar de resultaten van visitaties door externe experts en haalt gegevens op bij de VSNU.

De NSE kampte dit jaar met verschillende problemen. Zo was de deelname van studenten aan de enquêtes gedaald, vulde een kwart van de studenten de enquête anoniem in en werd de eerste versie door het Centraal Bureau voor de Statistiek als niet representatief afgekeurd. Na een reparatie van de gegevens zegt de Keuzegids voldoende informatie binnen gekregen te hebben om een verantwoorde beoordeling te maken.

In Utrecht meer waardering voor docenten
Kijkend naar de Utrechtse opleidingen blijkt dat de studenten nog steeds niet tevreden zijn over de faciliteiten die de universiteit aanbiedt. Uitzondering hierop is dat de opleidingen Economie en Philosophy, Politics & Economics (PPE), die gevestigd zijn op de internationale campus, wel een dikke plus geven voor de faciliteiten. De UU scoort in vergelijk met andere universiteiten laag op het gebied van internationalisering en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Bij internationalisering gaat het vooral om de vraag in hoeverre de UU haar studenten stimuleert naar het buitenland te gaan, in welke mate je tijdens de studie met andere culturen in aanraking komt en hoeveel internationale elementen er in het studieprogramma zitten.

Daarentegen neemt de waardering voor de inhoud van het Utrechtse bacheloronderwijs toe in vergelijk met voorgaande jaren en is er ook meer waardering voor de kwaliteit van de docenten. Met name binnen Geesteswetenschappen scoren van docenten hoog. Bij talenstudies als Nederlands, Duits, Italiaans, Frans en Spaans krijgen die een dubbelplus.

De sector gezondheid, waaronder de life sciences Geneeskunde, Diergeneeskunde, Farmacie en Biomedische Wetenschappen vallen, doet het heel goed in Utrecht. Vooral de praktijkgerichtheid van deze opleidingen wordt zeer gewaardeerd.

Geen landelijke toppers
De Keuzegids geeft cijfers tussen de 0 en de 100. De Universiteit Utrecht heeft geen echte landelijke toppers en ook geen uitschieters naar onder. De best beoordeelde opleiding is Bestuurs- & Organisatiewetenschappen. Met een score van 82. Ook Keltisch en Duits doen het met 80 punten heel goed.

De Utrechtse opleiding die het slechtst scoort is Informatiekunde met 46 punten. Maar ook Informatica (52 punten) en Kunstmatige intelligentie (50 punten) worden als matig beoordeeld. Met name de wetenschappelijke vorming scoort slecht. Bij informatiekunde valt bovendien de lage beoordeling van de docenten op. “Ik denk dat de kwaliteit van onze opleidingen wel op orde zijn, het verschil met andere opleidingen is gering”, zegt Johan Jeuring, departementsvoorzitter van Informatica. “maar er is wel een aantal zaken dat verbeterd kan worden. Een punt is de zeer scheve balans tussen studentenaantallen en personeel de afgelopen jaren. Onze studentenaantallen groeiden flink en tot voor kort was de staf maar zeer beperkt meegegroeid. Wij hebben nu al een slag gemaakt om meer mensen aan te stellen. Daarnaast is de wetenschappelijke vorming wel een aandachtspunt. De huidige score is niet dramatisch, maar omdat we dit een belangrijk onderwerp vinden, zou het eigenlijk een paradepaardje moeten zijn.”

Ook minder goed doet de opleiding Economie het. Studenten zijn tevreden over de faciliteiten en de haalbaarheid van de studie, maar voor de rest is de waardering van studenten minder. “Dit is al enkele jaren zo en wij doen enorm ons best dit te verbeteren”, vertelt opleidingsdirecteur Marcel Boumans. “En op de punten waar je direct echt iets aan kan doen, zoals de faciliteiten, zie je meteen progressie. Op andere punten duurt het langer voor de verbetering zichtbaar wordt.”

Foutjes in de Keuzegids
De Universiteit Utrecht heeft de Keuzegids gewezen op twee fouten in de berekeningen. In de papieren uitgave zijn voor het University College Utrecht en Liberal Arts & Sciences niet de correcte berekeningen meegenomen. Daardoor kwam UCU op 64 punten in plaats van 78 en Liberal Arts & Sciences op 54 in plaats van 58. Online heeft de Keuzegids dit gecorrigeerd. In het boek niet, maar als je via de qr-code op het boek naar de site gaat, kom je bij de correctie terecht, aldus een medewerker van de Keuzegids.  

Lijstje van de beoordeling Utrechtse opleidingen in de Keuzegids

 

Zeer goedAantal punten
Bestuurs- & Organisatiewetenschap82
Keltisch80
Duits80
Religiewetenschappen78
University College Utrecht78
Geneeskunde76
Biomedische Wetenschappen76
GoedAantal punten
Italiaans74
Taalwetenschap74
Scheikunde74
Aardwetenschappen74
University College Roosevelt              74
Spaans70
Literatuurwetenschap70
Diergeneeskunde66
Onderwijswetenschappen66
Nederlands66
VoldoendeAantal punten
Filosofie64
Kunstgeschiedenis64
Taal en Cultuurstudies62
Natuurwetenschap & innovatiemanagement62
Geschiedenis62
Interdisciplinaire Sociale Wetenschap62
Biologie62
Wiskunde62
Culturele antropologie60
Engels60
Sociologie60
Psychologie60
Global Sustainability Science60
Natuurkunde60
Pedagogiek58
Sociale Geografie58
Liberal Arts & Sciences58
Communicatie56
Farmacie56
Philosophy, Politics & Economics56
MatigAantal punten
Muziekwetenschap54
Media & Cultuur54
Rechten52
Informatica52
Economie50
Kunstmatige Intelligentie50
Informatiekunde46
Facebook Twitter Whatsapp Mail