UU krijgt dean voor Leven Lang Leren

Bron: video UU over teaching fellows

De universiteit heeft al een Honours Dean (Michael Burke) en had tot voor kort een Dean of Graduate Studies (Marijk van der Wende) en een Dean Admissions (Peter Schrijver). Daar komt nu weer een dean bij, namelijk voor een Leven Lang Leren. Een dean krijgt de ruimte om het onderwerp binnen de universiteit te ontwikkelen.

De universiteit heeft al een projectgroep Leven Lang Leren. Wieger Bakker, hoogleraar Kwaliteit en Innovatie van Maatschappijgericht Hoger Onderwijs bij Bestuur- & Organisatiewetenschap, wordt als nieuwe dean het boegbeeld van die groep. Het idee is om de bestaande visie uit te werken en toe te passen. Hoe kan de universiteit mensen die zich op academisch niveau willen (bij)scholen  aan zich binden?

Maatschappelijke taak
De universiteit ziet het als maatschappelijke taak om deze mensen geschikte cursussen te bieden om zich te blijven scholen. Uit een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt uit een Europees onderzoek dat een op de vijf Nederlanders van 25 jaar of ouder een vorm van scholing volgt, maar dat het in Nederland vaak gaat om korte cursussen.

Wieger Bakker wil de komende jaren zorgen dat het programma Lifelong Learning beter aansluit bij de maatschappelijke behoefte. “Je hebt verschillende vormen van een leven lang leren. Sommige mensen willen vooral bijscholing, maar voor andere professionals is het een manier om geïnspireerd te raken.” Hij denkt bijvoorbeeld aan thema’s als migratie, uitsluiting, klimaat, duurzaamheid of leiderschap en integriteit. Onderwerpen waar de universiteit sterk in is en waar je  vragen bij kunt opwerpen wat zo’n thema betekent voor verschillende werkvelden. Maar ook wil hij kijken naar mogelijkheden om op latere leeftijd een opleiding te volgen of hoe je mensen bedient die vanuit hun interesse meer over een onderwerp willen leren.

Verrijking voor de docent
Uit de ervaringen van het departement Bestuur & Organisatiewetenschap dat al jaren opleidingen en trainingen aanbiedt onder de noemer executive onderwijs, denkt Bakker dat het verband tussen het reguliere onderwijs en het onderwijs voor alumni versterkt kan worden. “Ik merk zelf dat wij heel veel halen uit de leergangen die we voor professionals geven. Er komen praktijkvoorbeelden aan bod die je kunt gebruiken voor het reguliere onderwijs en het onderzoek, maar je kunt ook mensen vragen als gastspreker of als stageaanbieder.”

Voor docenten zal het geven van cursussen buiten de reguliere opleiding een verrijking van hun werk zijn, verwacht Bakker. Ze geven dan colleges aan reguliere studenten en professionals. Bakker denkt niet dat het meer werkdruk oplevert. “Als universiteit moet je natuurlijk investeren in dit soort onderwijs. Wanneer je meer gaat doen als universiteit, komen er dus ook meer arbeidsplaatsen en voor de docenten is het heel inspirerend.”

Advertentie