UU-studenten bedenken alternatief voor 'ophokuren'

Body: 

Uit angst voor ophokuren heeft een groep studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen zelf zes werkvormen bedacht. Extra opdrachten en een grotere inzet van student-assistenten moeten soelaas bieden.

Uit angst voor ophokuren heeft een groep studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen zelf zes werkvormen bedacht. Extra opdrachten en een grotere inzet van student-assistenten moeten soelaas bieden.

De nieuwe universitaire eis dat één vak minimaal 6 contacturen moet hebben, geeft een vreemd probleem bij Sociale Wetenschappen. “Veel van onze vakken bestaan uit 2 uur hoorcolleges en 2 uur werkcollege per week”, zeggen studenten Jurriaan Jacobs (faculteitsraad) en Tycho Wassenaar (Board of Studies Undergraduate School). “Als je kijkt naar de studieresultaten, werkt dat goed. Wat moet er dan gebeuren in die twee extra uren? Bij ons heet het project ook nog eens DeSi: Docent extensief, Student intensief onderwijs. Wij vreesden dat de extra college-uren ophokuren zouden worden."

Om dat te voorkomen nam een groep studenten het initiatief om werkvormen te bedenken die studenten aanspreken en uitdagen en een zinvolle invulling van de extra uren geven, zegt het duo. De ideeën zijn met groepen studenten en medewerkers besproken. “Bij de opleiding Sociologie hebben we de werkvormen gepresenteerd aan de docenten. Ze reageerden enthousiast. In september volgt een enquête onder studenten. Op basis daarvan willen we kijken welke werkvormen toepasbaar zijn op opleidingsniveau.” 

Bij Sociale Wetenschappen worden de contacturen vanaf volgend collegejaar geleidelijk uitgebreid. Over drie jaar moet elk vak zes contacturen hebben.

De werkvormen in het kort:

1. Dagje universiteit
Tijdens het hoorcollege (2 uur) in de ochtend, krijgen de studenten een opdracht. De studenten krijgen 2 uur de tijd om hier aan te werken. Ze worden hierin begeleid door een student-assistent die in contact staat met de docent. Daarna volgen de werkcolleges waarin de opdrachten worden besproken.

2. Student aan zet
Per toerbeurt verzorgt een groepje studenten een werkcollege over een onderwerp dat gerelateerd is aan het vak. Een dergelijk werkcollege duurt 4 uur. De docent wordt ontlast omdat hij geen werkcollege hoeft te geven en de studenten ter plekke kan beoordelen en dus geen nakijktijd nodig heeft.

3. 24-uur deadline
Studenten krijgen een opdracht voor een paper, presentatie of betoog die ze in groepsverband binnen 24 of 48 uur af moeten hebben. De opdrachten zijn gekoppeld aan de actualiteit en/of praktijk. Elk groepje mag 2 x 10 minuten een consult vragen aan de docent. Begeleiding door student-assistenten.

4. De discussie
Studenten voeren een discussie op basis van wetenschappelijke literatuur. De voorbereiding en de uiteindelijke discussie worden beoordeeld door de docent. Deze vorm kost weinig voorbereidingstijd voor de docent.

5. Cursus academische vaardigheden
Deze cursus is voor eerstejaars en loopt naast de eerstejaarsvakken. Ze worden georganiseerd en gegeven door student-assistenten. Onderwerpen: academisch schrijven, wetenschappelijk rapporteren, discussiëren, presenteren en Engelse schrijfvaardigheid. Deze cursus moet gezien worden als een investering: door de aangeleerde vaardigheden hebben studenten daarna minder begeleiding en correctie nodig.

6. Meerdere opdrachten, één voor het echie
Tijdens een cursus krijgen studenten meer dan één opdracht. Nadat alle opdrachten zijn ingeleverd, pikt de docent er één uit die wordt nagekeken. Over de andere opdrachten geven de andere studenten feedback. Het nakijkwerk voor de docent blijft gelijk, maar de studenten moeten harder werken.

Facebook Twitter Whatsapp Mail