Weinig ambitie in prestatieafspraken hbo

Body: 

Hogescholen gaan hun best doen om meer gediplomeerde hbo-studenten af te leveren. Ook moet de kwaliteit van de docenten omhoog. Veel meer kunnen ze voorlopig niet toezeggen, blijkt uit hun ‘prestatieafspraken’.

Hogescholen gaan hun best doen om meer gediplomeerde hbo-studenten af te leveren. Ook moet de kwaliteit van de docenten omhoog. Veel meer kunnen ze voorlopig niet toezeggen, blijkt uit hun ‘prestatieafspraken’.

Net als de universiteiten moeten ook alle hogescholen van staatssecretaris Zijlstra hun ambities aan hem kenbaar maken. Het zijn de zogeheten prestatieafspraken. Hierop wordt zeven procent van het basisbudget van een onderwijsinstelling afgesteld. Wie zijn ambitie haalt, krijgt meer geld. Wie faalt, wordt gekort.

Zo moeten hogescholen en universiteiten bijvoorbeeld de studie-uitval terugdringen en studenten sneller door hun opleiding loodsen. Tegelijkertijd moet het niveau van het onderwijs omhoog en mag er niet te veel geld weglekken naar de overhead. Ook dienen alle instellingen beter na te denken over hun eigen profiel.

Alle hogescholen hebben intussen een voorstel bij het ministerie ingediend. Een reviewcommissie, onder leiding van onderwijsbestuurder Frans van Vught, zal zich erover buigen en de staatssecretaris van advies dienen. Dan pas worden de afspraken definitief.

Een aantal hogescholen heeft zijn plannen al openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat er meer docenten met een master- of doctorstitel moeten komen. De meeste hogescholen willen hun docenten didactische training geven, zeker als ze nieuw in dienst komen.

Voor eerstejaars hbo-studenten zal het aantal contacturen stijgen tot minstens twaalf per week. De Hogeschool Utrecht moet de grootste slag maken: naar eigen zeggen zit 60 procent van de opleidingen nu nog onder het vereiste aantal lesuren.

Eén van de lastigste kwesties is de uitval in het eerste studiejaar. Die is onrustbarend hoog, blijkt uit een recent overzicht van de HBO-raad. Hogescholen proberen die uitval in elk geval niet groter te laten worden.

Ook halen steeds minder hbo-studenten binnen vijf jaar hun diploma. Jaar na jaar brokkelt het studiesucces af, terwijl het hbo-niveau de komende jaren juist omhoog moet. En zeker nu er zoveel paniek is over diplomafraude denken docenten wel twee keer na voordat ze iemand een genade-zesje geven.

Vandaar dat de hogescholen geen overspannen verwachtingen willen wekken. De Hogeschool Utrecht bijvoorbeeld wil het huidige rendement van 64,3 procent niet onder de 63 procent laten zakken. Dit percentage geslaagden-na-vijf-jaar gaat over studenten die het eerste studiejaar al hebben overleefd, anders zou het flink lager uitkomen. Inholland zoekt wel de weg omhoog en belooft van 60,6 naar 61,6 procent op te krabbelen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail