Geef afgestudeerden een (leer)werkplek

Body: 

Meer subsidie voor leerwerkplekken voor afgestudeerden en geen werk meer met behoud van bijstandsuitkering. Zo moet de gemeente volgens Victor Jansen Schipper (Student & Starter) de werkloosheid onder jongeren aanpakken.

Meer subsidie voor leerwerkplekken voor afgestudeerden en geen werk meer met behoud van bijstandsuitkering. Zo moet de gemeente volgens Victor Jansen Schipper (Student & Starter) de werkloosheid onder jongeren aanpakken.

Ik ben, ongeveer een half jaar geleden, drie maanden werkloos geweest. Ik was afgestudeerd in politicologie en werkte als staflid bij de FNV Vakcentrale. Een bijzonder moeilijke en onzekere tijd. Vooral omdat je het vaak niet zelf ziet aankomen. Ik had bij mijn oude werkgever een contractverlening verwacht want ik had goed werk geleverd en was de jongste in het team. Echter, mijn chef was duidelijk: Reorganisatie, daarom dus: Last in, first out. En van de ene op de andere dag mocht ik mij bij het UWV melden.

Werkloosheid is voor iedereen moeilijk, maar het komt bij jongeren in het bijzonder hard aan. In onze studietijd is veel van te voren bepaald: Welke vakken je moet doen, hoe hoog je cijfers moeten zijn, hoeveel studiepunten je moet halen en hoe lang je stage is. Wanneer je de vertrouwde omgeving van de universiteit of hogeschool verlaat, zijn deze zekerheden weg. Ik ben er zeker van dat ik voor mijn oude werk een 8 verdiende, maar uiteindelijk werd ik toch op straat gezet.

Vervolgens kwam er een periode van solliciteren. De drie maanden die ik moest solliciteren waren slopend. Elke keer hetzelfde verhaal: Gebrek aan werkervaring, niet het gezochte profiel of soms zelfs helemaal geen reden. Elke keer als een brief niet leidde tot een sollicitatiegesprek zag ik dit als een persoonlijke afwijzing. Elke keer ging mijn zelfvertrouwen weer een beetje naar beneden.

Uiteindelijk kon ik, als iemand met relatief meer werkervaring, toch weer aan de slag. Velen hebben niet hetzelfde geluk. Zij solliciteren soms jaren onsuccesvol, werken onder hun niveau of accepteren slecht of niet-betaalde stages. Velen trekken zich helemaal terug uit de arbeidsmarkt. Dit verpest de inkomenspositie van een hele generatie en daarnaast vernietigt het sociaal kapitaal voor de hele samenleving. Ik vind dit zorgelijk en wil met mijn partij Student & Starter dat de gemeente Utrecht alle zeilen bijzet om deze problematiek te verlichten.

Natuurlijk kan de gemeente Utrecht niet zomaar de jeugdwerkloosheid oplossen, maar er kan absoluut meer worden gedaan dan nu gebeurt. Er moet een permanente en zichtbare samenwerking komen tussen werkgevers, onderwijsinstellingen en de gemeente om jeugdwerkloosheid structureel aan te pakken. Utrecht moet werk maken van Startersbeurzen: gesubsidieerde leerwerkplekken voor net-afgestudeerde jongeren met kwaliteitstoezicht van de gemeente.

Aan de andere kant moet gestopt worden met het werken met behoud van uitkering in de bijstand. Werken in de bijstand draagt niet bij tot relevante werkervaring, want het werk dat je moet doen sluit vaak niet aan bij de werkervaring of opleiding van de uitkeringsgerechtigde. Dat is wel het geval bij de Startersbeurs bijvoorbeeld. Daarnaast is het denigrerend voor hen die wel productief werk doen en er niet naar betaald worden, maar ook verdringt het betaalde banen. Student & Starter vindt dat werk moet lonen, anders is het geen werk.

Daarnaast wil Student & Starter ouderen met een slecht arbeidsmarktperspectief verlossen van de sollicitatieplicht. Zij kunnen op een andere manier hun bijdrage aan de samenleving leveren, zoals met vrijwilligerswerk. Dit betekent minder druk op de toch al beperkte vacaturemarkt, en dus meer kansen voor jongeren.

Misschien dat wij in Utrecht niet gelijk het wondermiddel kunnen vinden om de werkloosheid in één keer op te lossen, maar ik hoop dat we met een partij als Student & Starter een bijdrage kunnen leveren om Utrecht hier weer uit te helpen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail