Leve Portugees in Utrecht!

Body: 

Het opheffen van de opleiding Portugees is schadelijk voor de UU en de Nederlandse economie, volgens docent Nederlandse taal in Rio de Janeiro en voormalig student Portugees Michel Koopmans.

Het opheffen van de opleiding Portugees is schadelijk voor de UU en de Nederlandse economie, volgens docent Nederlandse taal in Rio de Janeiro en voormalig student Portugees Michel Koopmans.

Het betreurenswaardige voornemen van het bestuur van de faculteit Geesteswetenschappen de opleiding Portugees op te heffen heeft mij met stomheid geslagen. De verwijdering van de afdeling Portugese Taal en Cultuur, enig in zijn soort niet alleen in Nederland maar ook in Noordwest-Europa, betekent, naast het wegvallen van een belangrijk studie-programma met een uniek karakter en een hoogstaande internationale reputatie van academische topkwaliteit, dat veel jonge studenten de kans wordt ontnomen hun dromen te vervullen.

De toenemende belangstelling in de Portugese taal kan niet worden ontkend, en de vooruitzichten zijn dat deze steeds groter zal worden in de nabije toekomst, met het oog op de aanstaande internationale evenementen zoals het WK voetbal, in 2014, en de Olympische Spelen, in 2016, beiden in Brazilië. In 2011 heeft de Braziliaanse overheid de eeuwenoude betrekkingen met Nederland gevierd met het evenement Ano da Holanda no Brasil (´Jaar van Nederland in Brazilië´), een groot succes bezocht door zowel vele Braziliaanse belangstellenden als leden van de Nederlandse gemeenschap, waarin de onschatbare rijkdom van de culturele en artistieke banden tussen beide landen centraal stond. 

Helaas zal een toekomstige generatie jonge studenten, door sluiting van de afdeling Portugees in Utrecht, de toegang tot deze rijkdom ontzegd worden. Dit zal op korte termijn leiden tot taalkundige en culturele armoede op de universiteit, en op lange termijn tot beschading van de Nederlandse rol in de internationale politiek en economie.

Ik ben zelf ooit een jonge student geweest en zonder de bijzonder inspirerende lessen van prof. dr. Paulo de Medeiros, wiens ongekende capaciteit van het overbrengen van kennis al sinds 1998 een enorme bijdrage levert aan de kwaliteit van het onderwijs in Utrecht, en van zijn collega´s, zou ik nu niet in Rio de Janeiro wonen en werken. Het is via dit werk, het geven van lessen Nederlandse taal, dat ik probeer mijn bescheiden bijdrage te leveren aan de vervulling van de dromen van jonge Brazilianen – dromen die zo vaak genegeerd worden door bureaucraten, maar die de toekomst vormen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail