Schrap master toegepaste cognitieve psychologie niet

Body: 

De faculteit Sociale Wetenschappen overweegt de master Toegepaste Cognitieve Psychologie te schrappen. Een slecht idee, vindt psychologieonderzoeker Roy Hessels. Samen met 22 anderen schreef hij een brief aan het faculteitsbestuur.

Wij hebben begrepen dat het masterprogramma Toegepaste Cognitieve Psychologie mogelijk wordt geschrapt omdat deze niet genoeg studenten zou trekken. Wij willen u vragen dit besluit nog eens te heroverwegen. In deze brief zullen we toelichting geven op deze overtuiging.

De faculteit Sociale Wetenschappen overweegt de master Toegepaste Cognitieve Psychologie te schrappen. Een slecht idee, vindt psychologieonderzoeker Roy Hessels. Samen met 22 anderen schreef hij een brief aan het faculteitsbestuur.

Wij hebben begrepen dat het masterprogramma Toegepaste Cognitieve Psychologie mogelijk wordt geschrapt omdat deze niet genoeg studenten zou trekken. Wij willen u vragen dit besluit nog eens te heroverwegen. In deze brief zullen we toelichting geven op deze overtuiging.

Het masterprogramma Toegepaste Cognitieve Psychologie richt zich op de toepassing van de cognitieve psychologie in het dagelijks leven en houdt zich binnen die context bezig met alle vlakken waar mens en product elkaar raken. De kennis die wordt opgedaan in dit masterprogramma kan onder andere toegepast worden in de luchtvaart- en verkeerspsychologie, de designbranche, en human-factors engineering, een werkveld dat in het teken staat van het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke en vooral veilige apparatuur voor onder andere ziekenhuizen.

Een andere toepassing is het inzetten van deze kennis in (promotie)onderzoek. Waar hogescholen vooral inzetten op de designbranche en dan met name de human-computer interaction, zijn een universitair denkniveau en universitaire onderzoeksvaardigheden van grote toegevoegde waarde aan het werkveld.

De breedte van de toepasbaarheid van deze kennis wordt nog eens ondersteund door de brede instroom in het masterprogramma. Afgelopen jaar waren de studies Cognitieve Kunstmatige Intelligentie, Psychologie, Sociologie en Biomedische Wetenschappen vertegenwoordigd in de master - een werkelijk multidisciplinaire achtergrond. In een tijd waarin bezuinigingen centraal staan en waar het steeds meer draait om innovatie, specialisatie en een multidisciplinaire aanpak, zou juist een masterprogramma als Toegepaste Cognitieve Psychologie een aanwinst zijn voor het universitaire landschap.

Het schrappen van Toegepaste Cognitieve Psychologie heeft ook gevolgen voor studenten in de bachelor Psychologie. Wanneer men nu de kant op wil van de toepassing, ligt de master Toegepaste Cognitieve Psychologie voor de hand. Wanneer deze verdwijnt is er, naast selectieve researchmasters, geen toegepaste optie voor deze studenten. Dat dit consequenties kan hebben voor de keuze voor Utrecht als studiestad als men de cognitieve psychologie in wil, alsook de ontwikkeling van het werkveld, volgt vanzelfsprekend.

De interesse voor dit werkveld groeit, ook in Utrecht. Sinds 2007 is het studentenaantal in de bachelorcursus Toegepaste Cognitieve Psychologie I gegroeid van 80 naar bijna 160 studenten. Natuurlijk stromen deze studenten niet allen de master in, maar het laat wel zien dat dit gebied van de psychologie in beweging is en groeit. Dat niet iedereen binnen deze cursus de master instroomt is ook niet heel verwonderlijk, de cognitieve psychologie is een pittig onderwerp, één die nooit de studentenaantallen van minder pittige onderdelen zal halen. Dit betekent niet dat de cognitieve psychologie binnen de Universiteit Utrecht minder is, sterker nog, de afdeling Psychologische Functieleer draait al jaren op het hoogste niveau mee, en is qua fondsenwerving voor onderzoek een vooruitstrevende afdeling. Juist de kwaliteit van dit masterprogramma zou centraal moeten staan, niet een quotum.

Afgelopen jaar, tijdens de accreditatieprocedure van keurmeester NVAO, kwam nog eens naar voren hoe heterogeen het masterprogramma Toegepaste Cognitieve Psychologie is. Daarnaast was het contrast met de overige masterprogramma’s van psychologie aanzienlijk. Kwalitatief doet deze master het erg goed en juist dit masterprogramma op de tocht zetten lijkt ons dan ook een onverantwoorde keuze.

Het verdwijnen van Toegepaste Cognitieve Psychologie als masterprogramma heeft ook invloed buiten de faculteit Sociale Wetenschappen, zelfs buiten Utrecht. Zo werden studenten uit de bachelor Psychology & Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven en studenten uit de master Informatiekunde in Utrecht doorgestuurd naar Toegepaste Cognitieve Psychologie, wanneer zij zich minder met technologie en meer met de psychologie bezig wilden houden. Het masterprogramma staat daarnaast ook goed bekend bij bedrijven binnen de toegepaste psychologie, waaronder grote namen als Unilever, TNO en Philips.

Concluderend zijn wij van mening dat het schrappen van het masterprogramma Toegepaste Cognitieve Psychologie een gemiste kans is, en het de diversiteit binnen de Psychologie geen eer aan doet. Juist zo’n multidisciplinaire studie met breed inzetbare kennis als Toegepaste Cognitieve Psychologie is een aanwinst voor de Universiteit. Dat deze master kleiner van omvang is dan de overige masterprogramma’s binnen Psychologie, is wellicht alleen maar beter voor de kwaliteit. Niet alleen uit de gesprekken met de accreditatiecommisie van het NVAO, maar ook uit de brede inzet van ex-TCP studenten in het werkveld, blijkt de kwaliteit en heterogeniteit van de master Toegepaste Cognitieve Psychologie. Deze zou dan ook voorbeeld kunnen staan voor andere masterprogramma’s binnen de faculteit Sociale Wetenschappen

Facebook Twitter Whatsapp Mail