José Kamal's picture
José Kamal

Jose Allan is student sociologie aan de Universiteit Utrecht. Momenteel verblijft hij in de Verenigde Staten als uitwisselingsstudent aan UCLA. Voorheen is hij actief geweest binnen de faculteitsraad Sociale Wetenschappen en een politieke jongerenorganisatie. Onderwerpen waar hij zich in interesseert zijn studentenmotivatie en studentenmedezeggenschap.