De zorg in de dierenklinieken mag niet in gevaar komen door corona-uitval, foto DUB

Commerciële en snellere coronatest gewenst voor zorgmedewerkers dierenziekenhuis

Body: 

Is het mogelijk dat de werknemers van het dierenziekenhuis zich laten testen op corona bij een commerciële aanbieder? De faculteit Diergeneeskunde onderzoekt die mogelijkheid nu de wachttijd om een test te kunnen laten doen bij een GGD-teststraat oploopt. Door uitval van artsen en andere zorgmedewerkers kan de continuïteit van de patiëntenzorg onder druk komen te staan.

Bij aanvang van de intelligente lockdown mocht de faculteit Diergeneeskunde alleen nog in spoed- en zeer urgente gevallen paarden en huisdieren behandelen in het dierenziekenhuis. De capaciteit liep daardoor met 70 procent terug. In die twee maanden zorgde dat voor inkomstenderving bij de faculteit waarvan de financiële situatie al precair is. Doordat de normale zorg echter weer relatief snel kon worden opgepakt, lopen de verliezen niet verder op, zegt directeur Geert Tillemans. “Maar dan moet de zorg nu wel door kunnen gaan.”

Anticiperend op de drukte bij de teststraten van de GGD, doet Tillemans na overleg met de  ‘coronawerkgroep’ Bedrijfsvoering onderzoek naar een betrouwbare commerciële aanbieder. “Voor het dierenziekenhuis is het belangrijk dat een test snel ondergaan kan worden en de uitslag snel bekend is, maar ik kan me voorstellen dat dit ook voor andere UU’ers op cruciale plekken van de universiteit, een uitkomst kan zijn.”

Tillemans heeft inmiddels een aanbieder gevonden die dezelfde type test gebruikt als de GGD. “Bij deze aanbieder krijg je binnen een dag de uitslag. Als deze positief is, wordt dat gemeld bij het RIVM en doorgegeven aan de GGD zodat bron- en contactonderzoek kan plaatsvinden.” Hij benadrukt dat het College van Bestuur hier nog naar moet kijken en dat testen bij een commercieel bureau in het beleid van de UU moet passen.

“Voor onze dierklinieken zou het een uitkomst zijn als we gebruik mogen maken van een dergelijke commerciële aanbieder. Voor ons is het belangrijk dat een medewerker van het ziekenhuis niet te lang uitvalt, vooral niet als het om specialistische zorg gaat. Als een medewerker zich nu moet laten testen, kan hij zomaar een week uit beeld zijn. Dat kunnen we niet opvangen. Soms zijn er gewoon te weinig mensen om iemand te vervangen en sommigen kunnen in deze tijd niet in het ziekenhuis werken omdat ze tot een kwetsbare groep behoren. Dan doe je al een groot beroep op de mensen die wel kunnen komen werken. We krijgen ook serieuze signalen over verder oplopende werkdruk. Daar moeten we natuurlijk oog voor hebben”

Zou het niet ook een optie zijn om als Universiteit Utrecht zelf testen af te nemen en te onderzoeken in één van haar laboratoria zoals bij Diergeneeskunde? “Dat is een interessante vraag, waar ik nog niet concreet over heb nagedacht. We zouden er wel zaken voor moeten ombouwen waarschijnlijk. Veel capaciteit, zoals hier bij Diergeneeskunde, wordt ingezet voor wetenschappelijk onderzoek en andere diagnostische bepalingen. Tot nog toe was de nood natuurlijk minder hoog. En mogelijk komen er op korte termijn ‘sneltesten’ ter beschikking. Dan speelt het probleem niet meer.”

Het College van Bestuur heeft nog niet naar het verzoek van Diergeneeskunde gekeken en er dus ook nog geen beslissing over genomen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail