Gemeente wil naamsverandering De Uithof naar Utrecht Science Park

Body: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld de naam De Uithof te vervangen door Utrecht Science Park. Als de gemeenteraad instemt, heeft dat onder meer gevolgen voor de bewegwijzering, het geschreven eindpunt op lijn 12 en waar je als bewoner van De Johanna of Cambridgelaan woont.

Read in English

Concreet betekent dat de naam De Uithof in de gemeentelijke administratie veranderd zal worden in Utrecht Science Park. Daardoor zal op termijn in alle officiële uitgaven van de gemeente niet meer over De Uithof gesproken worden. Ook zal de naam Utrecht Science Park op de verkeersborden komen, krijgt de P+R De Uithof een andere naam en word je als kamerbewoner van bijvoorbeeld De Bisschoppen in de basisregistratie van de gemeente ingeschreven als bewoner van het Utrecht Science Park.

De gemeente komt met dit voorstel tegemoet aan de lobby van de stichting Utrecht Science Park, waarin de universiteit, de hogeschool, het academisch ziekenhuis en bedrijven verenigd zijn. Directeur Jan Henk van der Velden denkt dat deze internationale naam beter past bij een gebied waar toonaangevende kennisinstellingen en internationaal opererende bedrijven gevestigd zijn. Ook de SSH, die in dit gebied veel studentenhuizen verhuurt, heeft gezegd de naamsverandering te ondersteunen.

De kosten voor het aanpassen van de bebording worden geschat op 400.000 euro. Een deel komt voor rekening van de wegbeheerders (dat zijn Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeentes in deze regio) en een deel zal worden betaald uit het Ondernemersfonds van het Utrecht Science Park. De gemeente Utrecht rekent voor de bebording op een kostenpost van 77.000 euro. Voor het Ondernemersfonds is voorlopig een bedrag van 220.000 euro begroot. In het Ondernemersfonds zit een bijdrage van alle instellingen en bedrijven bedoeld om het vestigingsklimaat in Utrecht te verbeteren.

Met de wijziging wordt afscheid genomen van een naam die al meer dan 55 jaar aan het gebied verbonden is. De naam verwijst naar de vroeg zeventiende eeuwse boerderij De Uithof gelegen aan de huidige Toulouselaan. Het woord uithof verwijst bovendien naar de pachtboerderijen die ooit verbonden waren aan de voormalige St. Laurensabdij (nu landgoed Oostbroek). De Uithof is samen met Rijnsweerd in de jaren zestig gebouwd in de voormalige Johannapolder.

Niet iedereen is blij met de naamsverandering. Voor veel studenten, medewerkers en andere Utrechters is de naam De Uithof een begrip. Dat blijkt uit een flitsenquête die AD/UN gedaan heeft en een filmpje dat DUB maakte.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail