Het blijft koffiedik kijken hoeveel nieuw studenten de UU in september mag verwelkomen, foto DUB

Meer studenten melden zich aan voor UU-studie

Body: 

Het aantal studenten dat zich heeft aangemeld voor een studie aan de Universiteit Utrecht is met 10 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar na het verstrijken van de aanmelddatum. Het gaat om eerstejaars bachelors en -masters en internationale studenten. Hoeveel van deze studenten ook daadwerkelijk in Utrecht komen studeren, wordt later dit jaar pas bekend.

Read in English

Onlangs meldde de VSNU, de  overkoepelende organisatie van Nederlandse universiteiten, dat 99.000 jongeren zich hebben aangemeld bij een bacheloropleiding van een universiteit. Landelijk gezien is dat een stijging van 6,5 procent ten opzichte van vorig jaar. De UU doet het met 10 procent nieuwe aanmeldingen dus bovengemiddeld goed.

De aanmeldcijfers zeggen op zich niets over het aantal studenten dat zich ook daadwerkelijk inschrijft voor een studie aan de UU. Bekend is dat vele studiekiezers zich bij meer dan één opleiding of meer dan één universiteit inschrijven om later pas te beslissen wat ze waar willen studeren. Ook komt het voor dat studiekiezers uiteindelijk helemaal niet gaan studeren.

De kans bestaat dat veel potentieel nieuwe studenten dit jaar hun studie niet op een digitale wijze willen beginnen. De UU heeft wel gezegd dat onder meer eerstejaars voorrang krijgen om fysiek onderwijs te volgen indien dat mogelijk is onder de coronamaatregelen.

Een extra onzekere factor die de cijfers kan vertekenen, is de aanmelding van internationale studenten. Hoewel het aantal aanmeldingen uit het buitenland voor een studie aan de UU ook is gestegen, is het erg onzeker hoeveel van hen ook daadwerkelijk aan een studie in Utrecht beginnen. Dit zal ook mede afhankelijk zijn van hoe het coronavirus zich de komende maanden ontwikkelt en welke maatregelen nodig zijn om het virus in te dammen. De verwachting is dat veel studenten met een interesse om in Nederland te studeren, vanwege de coronamaatregelen niet kunnen of willen komen.

Op 1 oktober, jaarlijks het moment dat inschrijvingen bij onderwijsinstellingen worden geteld, moet duidelijk zijn hoeveel eerstejaars zich daadwerkelijk hebben ingeschreven voor een bachelor- of masterstudie aan de UU.

Facebook Twitter Whatsapp Mail