Siebren Teule's picture
Siebren Teule

Siebren Teule is researchmaster student History. Tijdens zijn bachelor Liberal Arts & Sciences heeft hij zich op verschillende plekken ingezet voor onderwijs en studentenleven op de UU, zoals bij de faculteitsraad GW, VIDIUS studentenunie en als student-assessor. Deze ‘extracurriculaire’ ervaringen bleken enorm leerzaam, inspirerend, en vooral verslavend, waardoor hij uiteindelijk bij OKER terecht kwam. Siebren interesseert zich in de manier hoe lange- en korte-termijn veranderingen doorwerken in een instituut als de UU.