home

Home

UU-studenten kunnen vanaf het komende studiejaar een beroep doen op gratis online psychologische ondersteuning. Ook komt er een universiteitsbrede welzijnsweek. Het universiteitsbestuur neemt die aanbevelingen van een Taskforce Studentenwelzijn over.